От До Брой Име Телефон Email
Парк-хотел Кьошкове местоположение ok
Кабиюк

Стопанство "Кабиюк" е създадено през 1864 г. от русенския валия Мидхад паша като държавен конезавод в Османската империя с основна задача да снабдява армията на Балканския полуостров с ездитни коне. За кратко време заводът увеличава броя на конете. По време на Руско-турската война конете са отведени от него и заводът остава празен. Поради острата нужда от коне за новата българска армия стопанството бива възстановено през 1883 г. Неуспехи в производството на коне през първите четири години водят до затварянето на завода. Същинското възстановяване на дейността му започва през 1894 г. като "Държавен конезавод, склад за жребци и ремонтно конско депо "Кабиюк".

От самото начало в стопанството са обособени и спомагателни отдели като говедовъден, овцевъден, свиневъден и птицевъден, като първоначалната идея е те да служат за задоволяване на собствените нужди, но по-късно биват оформени като племенни отдели. Именно поради тази причина през 1911 г. конезаводът е преименуван в Държавен завод за добитък и депо за мъжки разплодници. През годините след Втората световна война стопанството продължава дейността си под името Държавно земеделско стопанство "Васил Коларов". През 1963 г. влиза в състава на Селскостопанската академия.

Основна насока в дейността му е развитието на племенното коневъдство и овцевъдството, запазването на автохтонни породи говеда и овце в съществуващия генетичен резерват. Дейността на стопанството се субсидира от държавата.

кабиюк
кабиюк
кабиюк
кабиюк

Copyright © 2012-2020 www.kyoshkove.eu.All rights reserved.Design and Programs by Нептун 92