От До Брой Име Телефон Email
Парк-хотел Кьошкове местоположение ok
Шуменско плато

Природен парк "Шуменско плато" е едно от най-предпочитаните места за разходки за жителите и гостите на Шумен.

Паркът е привлекателно място за отдих, спорт и туризъм през всички годишни сезони. Достъпът до него се благоприятства от непосредствената близост на гр. Шумен и добре поддържаната пътно-алейна мрежа. Има много добри условия за практикуване на пешеходен и велотуризъм. Туристическите маршрути са маркирани и поддържани и отвеждат посетителите на парка до атрактивни скални форми, вековни букови гори, исторически забележителности и туристически хижи. В парка има условия за практикуване и на екстремните спортове - скално катерене, спелеотуризъм, парапланеризъм и др. За удобство на туристите са изградени туристически заслони, беседки, чешми и кътове за отдих.

Шуменското плато е обитавано от човека от дълбока древност. За това свидетелстват откритите в пещерите фрагменти от глинени съдове и оръдия на труда. През различните исторически епохи тук са съществували множество тракийски, антични и средновековни селища и крепости.

По време на Второто българско царство (ХІІ - ХІV в.) възникват скалните манастири - средища на религиозен и културен живот. Разположени са по труднодостъпни скални венци по източните и южни склонове на платото.

шуменско плато
шуменско плато
шуменско плато
шуменско плато

Copyright © 2012-2020 www.kyoshkove.eu.All rights reserved.Design and Programs by Нептун 92